C-MAP

C-MAP: Подпомагане на мениджъри за екипно и личностно подобряване на производителността

Какво е C-MAP?

C-MAP е проект, финансиран по програма Еразъм+ (KA2) – Стратегически партньорства в областта на образованието, който има за цел да подпомогне ръководители на екипи, мениджъри и организации да подобрят представянето на екипите и индивидуалните служители, използвайки нова методология за обучение, наречена C-MAPs.

Проектът ще помогне на обучители и инструктори в професионалното образование и обучение (ПОО) да дадат възможност на ръководителите на екипи и мениджърите в Ирландия, Обединеното кралство, Холандия, Италия, Португалия и България да реализират ефективно менторство, прилагайки интелектуалните продукти (ИП), разработени по проекта (януари 2020 г. – декември 2021 г.).

Очаква се над 600 лица и организации да се възползват от участието в проекта, като бъдат пряко информирани за резултатите на проекта, с цел да окажат въздействие върху още 5000 души косвено чрез дейности за публичност и разпространение.

Цели

Да разработи нова, базирана на работата методология за ментори, Програма и курс за професионално обучение и тренинг (ИП1).

Да разработи и тества C-MAP набор от инструменти (ИП2): C-MAP е визуален помощник, излагащ ключови въпроси за справяне с проблем или предизвикателство, основано на работата, даващо възможност на ръководителите на екипи и мениджърите да подобрят производителността си.

Да публикува и разпострани Наръчник за ментори по време на работа (ИП3), представящ добри практики и демонстриращ как да се използва методологията на C-MAP.

Кой може да вземе участие в C-MAP?

От проектния екип на C-MAP се иска да предостави съответната иформация и констатациите от проекта на разположение на представителите на трите основни целеви групи – потенциални участници в проекта:

Целева група 1
Обучители (x12 участника). C-MAP ще предостави безплатно обучение на тази група хора, въоръжавайки ги с познание и компетентност да тренират ръководители и мениджъри да използват инструментите и методологията на проекта в реална среда.

Целева група 2
Ръководители на екипи и мениджъри (x70 участника) ще се научат да използват методологията и инструментите на C-MAP. Те ще имат възможността да ги използват в рамките на собтвените си организации, за да подобрят коучинг културата си и работата на своите екипи.

Целева група 3
Обучителни организации, учебни центрове и сертифициращи институции.

Събития

Трансформиране на коучинг, базиран на работата, със C-MAP.

Проектните събития целят да:
• Предоставят новоразработената C-MAP методология и концепция;
• Демонстрират използването на C-MAP инструментариума;
• Представят C-MAP ПОО програма и курс;
• Да представят резултатите и въздействието на пилотния C-MAP тест (национални и европейски резултати);
• Въведат Наръчника за професионални треньори.

C1 Краткосрочно съвместно събитие за обучение на персонала
Обучението е планирано да се проведе в Италия, за да предостави на участниците знанията, уменията и ресурсите за проектиране, създаване и провеждане на пилотен C-MAP тест, включително провеждане на курса по C-MAP за ръководители на екипи и мениджъри.

Партньори по проекта

Консорциумът реализиращ проект Coaching Maps се състои от следните партьори:

Технологичен Институт Мюнстър (Ирландия) / Водещ партньор
Технологичен Институт Мюнстер (MTU) е технологичен университет с много кампуси, който допринася за региона чрез предоставяне на академични програми, които подпомагат развитието и възможностите на студентите, образованието и научните изследвания. MTU има богат и впечатляващ регионален отпечатък с шест кампуса в Югозападния регион в Корк и Кери, студент от 18 000, предлагащ повече от 140 програми и с множество връзки с колежи по целия свят. Целта на MTU е да осигури възможности за образование и научни изследвания за ученици, фокусирани върху кариерата, и да развие дългосрочни партньорства с индустрията и общността. Чрез партньорство с индустрията и общността, MTU ще търси динамични междусекторни взаимоотношения със стартиращи фирми, иноватори и водещи компании в бранша. MTU ще продължи да инвестира в бъдеще със съвременни научноизследователски, образователни, предприемачески, културни и спортни съоръжения.

Exponential Training & Assessment Limited (Великобритания)
Фирма Exponential Training е насочена към създаване на програми, които водят до професионални акредитации в гъвкава и достъпна среда. Визията на организацията е да създаде общност от високоефективни мениджъри, ментори и консултанти, независимо от географските граници и часови зони.

Mindshift Talent Advisory lda (Португалия)
Mindshift е агенция за човешки ресурси създадена през 2017 година в Лисабон. Оперира както на национални, така и на международни пазари в следните бизнес области: коучинг, обучение и наставнически програми; центрове за оценка на компетенциите; кариерно развитие и личностно израстване; привличане и подбор на млади таланти; стажантски програми; подготовка на работната сила за дигитализация; социални медии.

Mindshift е силно ангажиран с принципите на социална отговорност и Програмата за устойчиво развитие до 2030 г., като обединява екип от служители с различен професионален опит.

Учебен Център Фрисландия (Нидерландия)
Учебен Център Фрисландия (УЦФ) предоставя иновативни подходи в преподаването чрез разработване на атрактивни програми за образование и обучение в съотвествие с индивидуалните нужди и очаквания на обучаващите се. УЦФ прави това посредством въвеждане на новаторски подходи, методологии и технологии. Образователните материали, разработени от служителите на центъра варират в различни учебни програми за студентско и фирмено обучение с добавена интернационализация.

Агенция за Икономическо Развитие – Варна (България)
Агенция за Икономическо Развитие (АИР Варна) е сдружение с нестопанска цел за работа в обществена полза. Агенцията е неправителствена организация, регистрирана във ВОС Варна през 1997г. От 1998г. АИР е член на мрежата на Българската асоциация на агенциите за регионално развитие и бизнес центрове (БАРДА). Агенцията подпомага изграждането на капацитет на малките и средни предприятия (МСП) чрез безпристрастно предоставяне на информация, консултантски услуги и обучение. АИР Варна насърчава изграждането на мрежи, привличането на чуждестранни инвестиции в региона, както и подобряване на местните възможности за работа.

Консорциум Friuli Formazione (Италия)
Консорциум Friuli Formazione е обучителна организация с нестопанска цел, създадена през 1995г. от Университета в Удине (Италия) в сътрудничество с публични и частни организации. Целта на консорциума е да предложи най-добрите практики на регионалното висше образование в региона Friuli Venezia Giulia.

Оставете ни съобщение


Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google